Archive for the ‘Etika Bisnes Islami’ Category

Kisah Sang Pencari Rezeki

Kisah Sang Pencari Rezeki 

Temuduga Mencari Kerja

Apakah pertimbangan yang utama bagi seseseorang untuk bekerja di sebuah organisasi atau syarikat? Satu faktor yang sering dijadikan penanda aras ialah kestabilan organisasi atau syarikat tersebut.

Setelah diterima bekerja, maka tentu pekerja tadi ingin tahu apakah peluang-peluang baginya untuk mengembangkan kerjayanya. Kalau hari ini kerjanya seorang kerani, apakah sehingga 10 atau 20 tahun akan datang masih di situ juga kariernya?

Begitu juga dengan bayaran. Apakah dia hanya akan menerima gaji asas semata-mata. Atau dia layak untuk mendapat elaun-elaun tambahan, kenaikan gaji tahunan, bonus, insentif dan macam-macam lagi.

Bagi seorang pekerja tidak ada yang lebih kritikal dan sensitive daripada gaji atau bayaran yang mereka peroleh. Andai tiba-tiba suatu hari gajinya terkurang barang satu ringgit, maka nescaya berpiketlah mereka di hadapan pejabat dan barangkali ada yang mogok tidak mahu bekerja hari itu. Tidak ada pekerja yang tidak peka dan prihatin akan gaji, bonus, komisen dan semua bentuk insentif yang berhak mereka terima.

Atau adakah pekerja yang bekerja selama berpuluh-puluh tahun, namun tidak pernah tahun akan berapa gajinya, elaunnya, bonus dan yang lain dari itu.

Ya. Jawapannya ada bahkan jumlahnya tidak sedikit. Memang benar seakan-akan mustahil menemui seorang pekerja yang bekerja selama puluhan tahun namun tidak mengenal majikannya dan tidak mengetahui selok-belok bayarannya. Dari serendah-rendah jawatan sehingga setinggi-tinggi jawatan, semua orang amat menitik-beratkan soal upah dan bayaran ketika bekerja.

Makanya kita sering menemui sejumlah mereka yang berpendapatan besar, namun tidak pernah merasa cukup. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula keinginan yang muncul. Bekerjalah mereka dikejar nafsu dan baying-bayang sendiri.

Di sisi lain, ada orang bekerja berhempas-pulas siang malam pagi dan petang, namun pendapatan mereka masih cukup-cukup makan sahaja. Bahkan lebih banyak hari yang tidak mencukupi dari yang cukup. Walhal mereka sudah membanting tulang berhempas-pulas berusaha dan bekerja.

Demikian secebit potret mereka yang bekerja mencari rezeki. Berapa ramai orang berpeluh-peluh mengejar rezeki (walhal realitinya rezeki yang mengejar mereka), namun tidak kenal hakikat rezeki. Ramai yang kenal majikan yang membayar gaji kepada mereka saban bulan, melalui bank mana dan lebih detil sekian-sekian haribulan. Namun ramai juga manusia yang tidak mengenal siapakah yang sebenarnya memberikan mereka rezeki. Apakah sebab-sebab bertambahnya dan mudahnya urusan rezeki.

Kisah Orang Soleh Mencari Rezeki

Para rasul, para Nabi,demikian juga para sahabat; rata-rata kerja mereka biasa-biasa sahaja sebagaimana manusia lain.

“Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan pernah menggembala kambing.” Para sahabat bertanya,”Dan engkau sendiri?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,”Ya, aku juga dulu menggembalakan (kambing-kambing) milik penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirath.” (Riwayat al-Bukhari) 

Abu Hurairah juga seorang pengembala kambing.

Kemudian Nabi menjelaskan juga perihal Nabi Daud Alaihisalam, “Sesungguhnya Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri”. (Riwayat al-Bukhari) 

Apa signifikan Rasulullah menyebutkan Nabi Daud berbanding nabi-nabi yang lain? Harus diingat Nabi Daud ialah seorang raja yang diberikan kerajaan yang mana gunung dan burung-burung juga tunduk kepadanya. Dari kerajaan ini kemudian diwariskan kepada anaknya Sulaiman bin Dawud, sebuah kerajaan yang tidak ada tolok-bandingnya sehingga akhir zaman. Pun begitu Nabi Daud tetap bekerja sendiri untuk menyara diri dan keluarganya.

Kita tidak pula mengetahui adanya formula khusus atau gerakan gembleng tenaga secara besar-besaran untuk meningkatkan taraf ekonomi atau memartabatkan taraf sosial mereka. Mereka bekerja sebagaimana biasa dengan etika asas urusniaga. Namun tetap mereka beroleh rezeki yang banyak. Imam Az-Zahabi menuliskan bahawa majoriti sahabat Nabi meninggalkan harta warisan yang banyak ketika wafat.

Direkodkan dalam kitab Sahih bahawa Abdurrahman bin Auf ketika wafat meninggalkan harta warisan untuk setiap isterinya sebanyak 80 ribu dinar (bersamaan RM 40 juta). Amru al As pula memiliki kebun anggur yang di dalamnya ada 1 juta kayu pancang. (Tarikh Ibnu Asakir) 

Kita wajar hairan dan takjub dengan kekayaan melimpah yang mereka miliki. Walhal mereka paling banyak infaq semasa hidupnya. Mereka paling sibuk berperang dan berdakwah menyebarkan Islam.

Jawapannya ialah (Bersambung):

1. Mereka mengenal Tuhan ar-Rozzaq Yang Maha Memberi Rezeki.

2. Memahami hakikat dan konsep rezeki.

3. Mengetahu sebab-sebab kauni dan syar’ie datangnya rezeki kepada seseorang.

4. Meninggalkan hal-hal yang menyebabkan rezeki terhalang.

 

Advertisements

Ilmu Untuk Berniaga

Ilmu Untuk Berniaga
Mohd Riduan Khairi, PPY Borneo.

Peniaga di Hoi Ann, Vietnam.

Peniaga di Hoi Ann, Vietnam.

Seorang peniaga kain sutera yang berjaya pernah berpesan kepada peniaga lain yang belajar tentang perniagaan darinya, “Berniaga tanpa ilmu boleh menjerumuskan kepada urusniaga yang rosak.”

Itulah nasihat berharga yang diberikan oleh peniaga sukses seperti Imam Abu Hanifah kepada anak muridnya Makki bin Ibrahim seorang ulama hadith

Kata Makki bin Ibrahim, “Dia terus menasihatiku, sehingga aku mahu belajar. Maka aku selalu berdoa agar dia selalu diberi kebaikan setiap kali aku teringat padanya dan ucapannya, juga ketika aku solat. Kerana dia membuka untukku dengan keberkahan pintu-pintu ilmu.” (Manaqib Abu Hanifah, dinukil oleh Dr Muhammad Abdullah Ad-Duwaisy dalam buku Menjadi Guru Yang Sukses dan Berpengaruh)

Makki bin Ibrahim merupakan salah seorang anak murid kanan Imam Abu Hanifah dan kemudiannya menjadi salah seorang guru kepada Imam al Bukhari yang juga seorang peniaga yang sukses.

Dari perdagangannya tersebut Abu Hanifah diberi anugerah oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah.” (Hayaah at-Taabi’iin karya Dr. Abdurrahman Ra`fat al-Basya)

Nasihat dan pesan Imam Abu Hanifah itu persis apa yang telah diwasiatkan oleh Umara al Khatta Radiyallahuanhu. Umar berpesan,

“Tidak ada orang yang dibenarkan berniaga di dalam pasar kami kecuali mereka yang memahami (berilmu) agama.” (riwayat Tirmidzi dengan sanad baik)

Demikian para sahabat-sahabat Nabi yang berniaga mereka mengetahui dan menguasai dengan baik ilmu khususnya ilmu halal dan haram dalam sesebuah perniagaan.

Abu Minhal Abdurrahman bin Mut’in seorang seorang peniaga berkata, “Rakan kongsi saya menjual beberapa dirham secara kredit di pasar. Saya berkata, “Subhanallah, adakah ini sah?” Dia berkata, “Subhanallah, Demi Allah, ketika aku menjulanya di pasar tiada sesiapa yang membantah.” Kemudian saya bertanya kepada Bara’ bin Azib dan dia berkata, “Kami pernah melakukan transaksi seperti itu ketika Nabi datang ke Madinah. Dia berkata lagi, “Tiada mengapa jika ia dilakukan secara tunai, akan tetapi jika secara kredit ia tidak dibenarkan. Pergilah kepada Zaid bin Al Arqam dan tanya kepadanya kerana dia adalah peniaga yang paling baik di kalangan kami.” Maka aku pun bertanya kepada Zaid bin Al-Arqam dan dia menjawab perkara yang sama.’ (riwayat al Bukhari)

Al-Qur’an dan hadith menjelas begitu banyak peraturan dan kod etika dalam berniaga. Bahkan di dalam kitab-kitab hadith diriwayatkan ratusan hadith yang khusus menjelaskan tentang perniagaan. Sehingga ada bab khusus dibuat yakni Bab Jual Beli (Buyu’).

Jumlah hadith di dalam Bab Jual Beli dari Kutub Sittah (Kitab Hadith yang Enam (carian dari Sunnah.com)

• Sahih al Bukhari: 183
• Sahih Muslim: 160
• Sunan Abu Dawud: 90
• Sunan An-Nasai: 257
• Jami Tirmidzi: 125
• Sunan Ibn Majah: 176

Ibn Hajar al Asqalani menghimpunan hadith-hadith hukum jual beli di dalam kitab fiqhnya Bulughul Maram. Di dalamnya membahaskan lebih 20 sub-topik dalam perniagaan.

Antara buku lain yang boleh dicadangkan dari penulis moden termasuk karya Dr. Muhammad Arifin Badri. Antara tajuk buku susuan beliau termasuk Fatwa-fatwa Jual Beli Oleh Ulama Terkemuka dan Sifat Perniagaan Nabi, Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam.

Dan tentu jauh lebih awal dari itu ilmu hukum hakam perdagangan diawali dengan pengetahuan tentang asas-asas akidah. Seperti mengetahui konsep rezeki dalam Islam, prinsip tawakal serta sebab-sebab atau punca-punca rezeki. Berapa ramai hari ini peniaga tidka mengetahui dan memahami urusan rezeki secara benar akhirnya terjebak ke dalam petua-petua dan tips yang salah.

Contoh pelaris yang dinamai sebagai khatamu nubuwwah.

Contoh pelaris yang dinamai sebagai khatamu nubuwwah.

Sebagai contoh, tidak sedikit peniaga yang menggunakan jampi dan matra yang khurafat. Juga masih ramai peniaga yang menggunakan tangkal dan azimat sebagai pelaris dalam perniagaan. Walhal pelaris itu menjadi sebab utama mereka rugi bukan sahaja di atas dunia bahkan rugi sampai di akhirat. Sabda Nabi,

“Barangsiapa yang mengalungkan azimat, maka dia telah berbuat syirik” (riwayat Ahmad)

Contoh-contoh tangkal yang wujud dalam perniagaan orang Islam ialah apa yang disebut sebagai wafa’, khatamu nubuwwah, rajah huruf qitmir, gambar-gambar yang dianggap keramat dan banyak contoh lain lagi.

Dan tidak akan pernah berjaya dan beruntung orang-orang yang terjebak dalam dosa syirik. Berbanding dengan orang yang beriman dan ikhlas menjaga akidahnya mereka pula dijanjikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah maksudnya,

“Andaikata penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (Al-A’raf : 96)

Maka adalah amat wajar dan kami menyarankan agar institusi dan sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu bisnes memasukkan perkara ini kedalam silibus dan kurikulum mereka. Yakni ilmu asas akidah yang mengajarkan prinsip asas tentang rezeki dan ilmu berkaitan halal dan haram dalam perniagaan.

Kejujuran pekerja memaut hati majikan

Ibnu Ishak meriwayatkan:

Khadijah bt Khuwailid ra adalah seorang saudagar perempuan yang sangat kaya dan dihormati. Beliau banyak mengupah orang untuk menguruskan perdagangannya atau kadang-kala bekerjasama dengan mereka dengan cara berbahagi keuntungan.

Kaum Quraisy ketika itu memang dikenal sebagai kaum pedagang. Ketika sampai ke telinganya tentang Rasulullah saw, akan sifat jujurnya, sifat amanahnya, dan akhlak mulia baginda; kemudian Khadijah mengirim utusan untuk menemui baginda dan menawarkan untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Dengan dibantu oleh pembantu lelaki bernama Maisarah.

Sebagai upah, Khadijah memberi bahagian keuntungan yang jauh lebih besar berbanding yang pernah beliau berikan kepada pedagang yang lain.

(dipetik dari Sahabiyat Haula Rasul, Muhammad Hassan. Terjemahan: Wanita pilihan di zaman Rasulullah, M.A. Imran Anhar. Terbitan Pustaka As-Sunnah)

Syaikh Sofiurrahman Mubarakfuri melanjutkan:

Setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya melimpah, yang tidka pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah mengkhabarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri baginda selama menyertainya; bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikannya, kejujuran beliau, seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya.

(dipetik dari: Raheeq al-Makhtum, Syaikh Sofiurrahman Mubarakfuri. Terjemahan oleh  Kathur Suhardi. Terbitan Pustaka al-Kautsar)

niche-marketLewat Konferen PTP-PPY baru-baru ini, CEO kami memetik sirah ini untuk ibrah dan teladan. Beliau mengupas empat ciri utama yang memaut hati majikan yakni Khadijah bt Khuwaidil ra memilih Rasulullah saw. Pertamanya ketika Khadijah memilih baginda sebagai rakan bisnes. Kedunya ciri-ciri itu juga yang memaut hati Khadijah untuk menikahi Rasulullah.

Tidak lain dan tidak bukan ialah sifat jujur dan amanah baginda.

Hari ini berapa ramai pekerja dan peniaga yang bijak dan cekap membuat jualan (sales). Berapa ramai juga yang berupaya memberikan idea-idea bernas dan agresif untuk meningkatkan keuntungan syarikat. Berapa ramai juga yang pakar dalam pemasaran dan pengiklanan.

Namun sangat disayangkan, sebagaimana mereka bijak dan cerdas membuat jualan dan memingkatkan keuntungan; dalam masa yang sama helah dan trik mereka terhadap majikan dan pelanggan tidak kalah juga

Dakwah itu seperti perniagaan

Dakwah itu seperti Perniagaan

Allah, Tuhan Yang Maha Memberi Rezeki itu membuat perumpamaan dakwah sebagai sebuah perniagaan.

“Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan  (tijarah) yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).” (Surah As-Saff, ayat 10-11) 

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan (tijarah) yang tidak akan merugi.” (surah al-Fathir, ayat 29)

 

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung jual beli (tijarah) mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (surah al-Baqarah, ayat 16)

 

Demikian juga  Allah mengibaratkan orang-orang musyrik sebagai menjual/ menukar  (dari perkataan isytara yang bermaksud jual) ayat-ayat Allah dengan harga yang murah,

“Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.” (surah al-Baqarah, ayat 41) 

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.” (surah al-Baqarah, ayat 174) 

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah,, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (surah Ali Imran, ayat 77) 

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya,” lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang murah. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima.” (surah Ali Imran, ayat 187) 

“Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab, ada orang yang beriman kepada Allah dan (kepada) apa yang diturunkan kepada kamu (Al-Quran) dan juga (kepada) apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka itu beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya.” (Surah Ali-‘Imraan , ayat 199) 

Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. (Surah at-Taubah, ayat  9) 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Kerana itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (surah al-Maidah, ayat 44)

“Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang murah, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (surah an-Nahl, ayat 95)

Mohd Riduan b Khairi

Country Height, Kota Kinabalu

Hadis 9/10 rezeki daripada perniagaan!

ADAKAH BENAR HADIS 9/10 REZEKI DATANG DARIPADA PERNIAGAAN?

Hadis “sembilan persepuluh rezeki datangnya daripada perniagaan” adalah hadis yang cukup popular apabila bicara tentang perniagaan. Berikut adalah teks arabnya:

تسعة أعشار الرزق في التجارة

Namun, berdasarkan semakan para ulama hadis ini adalah tidak shahih, bahkan ianya mursal – salah satu bentuk hadis dhaif. Terdapat perawi yang gugur dalam sanadnya.

Lebih malang apabila ada yang menyebarkan hadis ini di internet dengan menyatakan ianya riwayat al-Bukhari, sehingga menyangka ianya shahih. Itu adalah kenyataan yang dusta.

Kesimpulannya hadis “sembilan persepuluh rezeki datangnya daripada perniagaan” adalah dhaif, tidak shahih daripada Rasulullah s.a.w.

Lihat: Takhrij Ahaadis al-Ihyaa’, no. 1576.

Peringatan:

Saya hanya menyatakan hadis di atas adalah tidak shahih. Ada pun daripada segi makna dan realiti, saya tidak menolak bahawa perniagaan sememangnya menjanjikan pendapatan yang lumayan. Meski begitu, itu bukan lesen untuk menyebarkan hadis dhaif dan palsu atas Rasulullah s.a.w tanpa mematuhi syaratnya.

Akhir kata, utamakanlah hadis yang shahih.

Ust. Suhili Nain
Sepangar, Sabah

Kelab OKB Orang Kaya Bertaqwa

Hari ini, untuk masuk ke dalam senarai kelab orang-orang kaya begitu banyak yang perlu dikorbankan. Jangankan hendak mendapat jutaan ringgit. Tanyakan kepada pengurus-pengurus bank yang dibayar gaji yang mahal, berapa jamkah yang dapat mereka peruntukkan duduk-duduk bersama anak dan isteri berbanding duduk di pejabat?

Tanyakan juga kepada mereka bilakah kali terakhir mereka sempat menyertai gotong-royong membersihkan masjid atau merewang majlis kenduri. Harta dan kekayaan yang mereka peroleh itu datang bersama lelah, darah, nanah, dan air mata. Baca sahaja kisah-kisah jujur mereka lewat biografi dan memoir.

Begitu mahalnya sebuah kekayaan pada hari ini.

Ini jauh berbeza dengan orang-orang soleh terdahulu. Yakni para sahabat Nabi radiallahuanhum ajmain. Ramai di kalangan mereka adalah hartawan. Sedangkan mereka masa mereka teragih untuk menuntut ilmu. Demikian juga mendakwahkan ajaran Islam. Itu belum lagi menyediakan bekalan dan kelengkapan perang sendiri. Secara purata hampir setiap tahun akan ada ekspedisi dakwah atau peperangan yang mereka sertai. Semua itu di tanggung sendiri.

Ketika itu belum ada ‘unit trust’ yang memberikan pulangan yang tinggi. Juga belum ada badan khusus yang menyediakan latihan dan bantuan modal untuk peniaga kecil dan sederhana. Tidaklah juga ditemui dalam catatan sejarah mereka sudah membangunkan perniagaan ‘multi-level-marketing’ apatah lagi ‘skim cepat kaya’.

Namun ajaibnya mereka tetap Allah berikan limpahan nikmat dunia yang sangat banyak.

Kelab orang kaya bertaqwa

Ramai orang membawakan kisah kekayaan sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Namun tahukan kita berapakah jumlah harta yang beliau miliki?

Anas bin Malik menceritakan sebagaiman disebutkan dalam Sahih Bukhari bahawa ketika Abdurrahman bin Auf wafat beliau mewariskan setiap seorang isterinya 100, 000 dinar. Ini bersamaan   RM 700, 000, 000 dalam perkataan tujuh juta ringgit sahaja. Untuk setiap isteri. Dalam Islam harta warisan bagi isteri ialah 1/8 . Itu belum lagi ditambah semula dengan harta yang telah beliau infakkan ketika masih hidup.

Abdullah bin Zubair menjelaskan jumlah harta bapanya Zubair al-Awwam  salah seorang sahabat yang Nabi janjikan syurga,

“Zubair mempunyai empat isteri, maka sepertiga dari hartanya disimpan, dan setiap dari isterinya mendapatkan bahagian satu juta dua ratus ribu, semua hartanya ada lima juta dua ratus ribu (dinar).” (riwayat Imam Bukhari)

Dalam riwayat yang lain disebutkan Zubair memiliki 1000 orang hamba.

Zubair al-Awwam merupakan sahabat yang rapat dengan Nabi sehingga digelar sebagain pendamping Nabi.

Beliau paling awal menghunuskan pedang dalam Islam dan hayatnya berakhir dihujung pedang. 

Namun Allah tidak pernah menyisakan bahagian untuknya di dunia. Hartanya melimpah-ruah, keluarganya diberkati Allah. Anaknya Abdullah bin Zubair seorang ahli hadis yang alim lagi faqih. Anaknya Urwah bin Zubair juga perawi hadis yang disegani dari generasi tabi’in.

Benar janji Allah,

“Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya.”

Sabar adalah anugerah Allah kepada orang yang beruntung

Beberapa kali Allah mengaitkan sifat sabar dengan kejayaan dan keberuntungan. Bukan sahaja di akhirat bahkan juga untuk urusan di dunia. Sabar bukan sahaja kiat atau cara untuk meraih untung dan berjaya, bahkan sabar itu sendiri adalah suatu nikmat yang besar Allah anugerah dan berikan nikmat kepada hambanya. 

Firman Allah yang bermaksud, 

“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.” (Surah Fusilat 41, ayat 35) 

Dalam bisnes juga demikian rupa. Tidak ada empayar bisnes dibangunkan dalam masa sehari, sebulan atau bahkan setahun. Untuk survive beberapa tahun pertama pun itu suatu dugaan yang sangat besar. Pengalaman bisnes menunjukkan bahawa 8 dari 10 bisnes gulung tikar dalam masa 3 tahun operasi. 

Empayar bisnes itu melalui proses matang sama seperti usia manusia juga. Jenama terkenal seperti Gucci, Salavatore Ferragamo, Nike, Coca-cola dan beribu jenama besar lainnya. Tahukah kita bahawa perolehan Gucci seluruh dunia berjumlah kira-kira 25 billion setahun dan diasaskan kira-kira 100 tahun yang lalu (1921). 

Dalam ayat yang lain pula Allah menjelaskan bahawa, 

“Wahai orang-orang Yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi Segala kesukaran Dalam mengerjakan perkara-perkara Yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya, kamu berjaya (mencapai kemenangan)” (surah Ali Imran 3, ayat 200) 

Kisah Ali bin Abu Thalib

 

Dalam ‘Cara Mudah Mencari Rezeki’ pula saya menemukan satu kisah yang mengharukan. Kisah ini membuktikan, rezeki seseorang itu tetap miliknya. Hanya sahaja jalan yang ditempuh itu halal atau haram adalah pilihan individu. 

Satu hari Ali bin Abu Thalib masuk masjid. Beliau meminta seorang lelaki yang berada di pintu masjid, “peganglah keldai ini”. 

Tidak lama selepas itu Ali keluar membawa 2 dirham untuk diberi kepada lelaku tadi sebagai upah. Ternyata lelaki tadi telah hilang. Yang tinggal hanya keldai beliau dan tali pemegang keldai itu telah hilang bersama lelaki tadi. 

Ali pun berlalu menunggang keldainya. Kemudian Ali memberi hambanya 2 dirham dan menyuruh, “belikan aku tali pemegang keldai di pasar”. 

Hambanya kembali dari pasar membawa tali pemegang keldai, dan tali itu dicam oleh Ali menyerupai tali pemegang yang telah dicuri tadi. Tahulah Ali bahawa tali itu telah dijual oleh pencuri tadi di pasat dengan harga 2 dirham. 

Ali berkata, “Dia telah menghalangi dirinya dari harta yang halal kerana tidak bersabar. Harta haram yang didapatkannya tidak akan melebihi apa yang telah ditentukan Allah baginya”. 

Benar apa yang Nabi sebutkan bahawa maksudnya, 

“Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar.” (riwayat Imam Al Hakim) 

Mohd Riduan b Khairi

Country Height, Bukit Padang Sabah

Belajar sabar dari orang yang telah berjaya dalam bisnes

2. Belajar dari pengalaman orang-orang yang terdahulu yang sudah berjaya dalam perniagaan.

Lazimnya manusia mudah belajar dari contoh dan teladan. Justeru sebaik-baik pengajar dan guru dalam kehidupan manusia ialah Nabi yang telah Allah jadikan sebagai suri teladan sepanjang zaman.

Dalam perniagaan, Nabi juga menggariskan beberapa prinsip dan amalan perniagan yang akan mendapat keberkatan dan keredhaan dari Allah. Ia dipraktiskan oleh para sahabat Nabi dalam peniagaan mereka.

Kalau ramai yang menyangka para sahabat Nabi itu berdakwah dengan pedang dan air liur sahaja, maka sangkaan itu meleset. Nabi kita yang dicintai itu sepanjang hayatnya dikelilingi oleh orang-orang yang kaya dan berharta.

Bukankah isteri pertama Nabi itu, Khadijah bt Khuwailid seorang pedagang yang berjaya dan terkenal. Dagangan Khadijah diriwayatkan melewati sehingga Yaman dan Habsyah yakni hampir 2000 kilometer dari Kota Mekah. Dengan jarak sejauh itu, dan kemudahan pengangkutan yang terhad; tentunya kita dapat gambarkan saiz dagangan Khadijah ketika itu.

Begitu juga dengan para sahabat Nabi yang lainnya seperti Zubair al-Awwam yang diriwayatkan mewariskan kira-kira 5.2 juta dinar. Demikian disebutkan oleh anaknya Abdullah bin Zubair dalam Kitab Sahih Bukhari.

Demikian juga Abdurrahman bin Auf yang ketika wafatnya mewariskan setiap dari isterinya jutaan dinar wang seperti yang dikisahkan oleh Syaikh al-Albani dalam Kitab Adab az-Zifaf.

Dan kita sudah biasa mendengar slogan yang ditulis oleh ulama bahawa Uthman telah ‘membeli’ syurga dengan infaq hartanya. Lihat sendiri dalam kisah Perang Tabuk, berapa banyak harta yang beliau infakkan sehingga Nabi memberi jaminan bahawa selepas dari peristiwa itu apapun perbuatan Uthman akan diampunkan oleh Allah lantaran sedekahnya yang sangat banyak.

Dari kalangan ulama’ selepasnya baik dari generasi tabi’in, tabi’ tabi’in dan seterusnya, tidak sedikit dari kalangan mereka yang menjadikan bisnes sebagai pekerjaan. Dan selain sukses dalam ilmu dan dakwah, mereka juga sukses dalam mengumpul harta dan kekayaan yang banyak. Antaranya seperti Imam Abu Hanifah dan Imam al-Bukhari.

 

Rukun Binses; Sabar ketika rugi dan juga ketika untung

Namun sabar lebih diperlukan apabila sesebuah perniagaan itu diberikan keuntungan yang banyak oleh Allah. Nabi pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang bermakna;

“Bukan kemiskinan yang ku bimbang menimpa kamu tetapi yang aku bimbang ialah dibentangkan di hadapan kamu kemewahan dunia sebagaimana telah dibentangkan kepada umat sebelum kamu, lalu kamu berlumba-lumba mengejarnya sebagaimana umat dahulu kala juga berlumba-lumba mengejarnya, lalu ia membinasakan kamu seperti mana umat dahulu kala juga telah dihancurkan oleh sifat sedemiian.” (riwayat Imam Bukhari)

Dalam banyak kes perniagaan, bukanlah tidak boleh membuat jualan atau tiada pasaran. Lebih banyak situasi apabila peniaga tersebut tidak mampu mengurus keuntungan yang mereka peroleh. Dari sekian banyak juta dan billion wang yang pihak kerajaan peruntukkan untuk membantu usahawan dalam negara; berapa ramai pula yang menghabiskan peruntukan itu bukan pada jalannya.

Justeru sabar, tidak syak lagi merupakan formula asas dan utama untuk mengecapi kejayaan di atas dunia mahupun di akhirat. Sekiranya Allah menjanjikan pahala yang banyak tanpa batas kepada orang yang bersabar, makanya Allah juga telah memberikan harta dan kekayaan yang banyak kepada manusia yang sabar dan istiqamah menjalankan perniagaanya.

Rukun Bisnes ; Sabar adalah rukun perniagaan

Sabar adalah rukun perniagaan 

Peniaga kecil di Vietnam

Peniaga kecil di Vietnam

Jika sabar itu merupakan rukun asas bagi dakwah, demikian juga dalam perniagaan di atas dunia. Jika sebesar-besar keberuntungan; yakni ganjaran syurga dapat diperoleh dengan sabar, maka tentunya sedikit untung dan laba dari perniagaan di atas dunia dapat dicapai dengan bersabar.

Kalau kota Rom tidak dibina dalam masa satu hari, demikian juga sebuah empayar perniagaan. Semua perniagaan yang berkembang dan besar pada hari ini bukanlah dibina semalam atau hanya beberapa tahun yang lepas. Kicap Kipas Udang yang diminati ramai itu diasaskan Datuk Hj Lambak Mohamad kira-kira 25 tahun yang lalu. Demikian juga rangkaian peralatan sukan al-Ikhsan itu mula diasaskan oleh Ali Hassan itu sudah berusia 14 tahun. Dan beliau sendiri sudah mula belajar berniaga sejak usia 11 tahun!

Peniagaan bermatlamatkan keuntungan. Namun tidak sering sesebuah perniagaan itu diuji dengan kerugiaan.

Ramai orang sangka sabar dalam perniagaan itu apabila diuji dengan kerugiaan dan tidak dapat membuat jualan. Sangkaan ini ternyata separuh benar. Sabar menghadapi kerugian ialah dengan redha dengan apa yang telah Allah tentukan. Kemudian dalam masa yang sama lekas-lekas melakukan post-mortem terhadap kelemahan dan kesilapan yang dilakukan. Dan terus mengumpul kekuatan untuk bangkit semula.

Nyatakan kepada kita, empayar bisnes mana yang tidak pernah diuji dengan kerugian. Bukan sahaja perniagana kecil, bahkan sering juga kita terdengar adanyak perniagann yang besar-besar itu rugi dan lingkup!

Bahkan hampir semua kisah-kisah kejayaan pemilik empayar peniagaan yang besar-besar itu disulami dengan berbagai halangan dan rintangan.

Saya dan rakan-rakan bisnes secara telah menutup sekian banyak kiosk dan kedai bermula di Tesco Pulau Pinang, kemudian Tesco Sri Alam, Pasir Gudang, Jusco Seremban, pasar malam di sekitar Seremban, kedai makan di Gombak dan beberapa lagi yang bakal ditutup. Namun itu tidak sedikitpun membuatkan kami berganjak walau setapak. Kerana kami yakin ini adalah lumrah dan anak tangga untuk berjaya.