Archive for the ‘Hadis Bisnes’ Category

Ilmu Untuk Berniaga

Ilmu Untuk Berniaga
Mohd Riduan Khairi, PPY Borneo.

Peniaga di Hoi Ann, Vietnam.

Peniaga di Hoi Ann, Vietnam.

Seorang peniaga kain sutera yang berjaya pernah berpesan kepada peniaga lain yang belajar tentang perniagaan darinya, “Berniaga tanpa ilmu boleh menjerumuskan kepada urusniaga yang rosak.”

Itulah nasihat berharga yang diberikan oleh peniaga sukses seperti Imam Abu Hanifah kepada anak muridnya Makki bin Ibrahim seorang ulama hadith

Kata Makki bin Ibrahim, “Dia terus menasihatiku, sehingga aku mahu belajar. Maka aku selalu berdoa agar dia selalu diberi kebaikan setiap kali aku teringat padanya dan ucapannya, juga ketika aku solat. Kerana dia membuka untukku dengan keberkahan pintu-pintu ilmu.” (Manaqib Abu Hanifah, dinukil oleh Dr Muhammad Abdullah Ad-Duwaisy dalam buku Menjadi Guru Yang Sukses dan Berpengaruh)

Makki bin Ibrahim merupakan salah seorang anak murid kanan Imam Abu Hanifah dan kemudiannya menjadi salah seorang guru kepada Imam al Bukhari yang juga seorang peniaga yang sukses.

Dari perdagangannya tersebut Abu Hanifah diberi anugerah oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah.” (Hayaah at-Taabi’iin karya Dr. Abdurrahman Ra`fat al-Basya)

Nasihat dan pesan Imam Abu Hanifah itu persis apa yang telah diwasiatkan oleh Umara al Khatta Radiyallahuanhu. Umar berpesan,

“Tidak ada orang yang dibenarkan berniaga di dalam pasar kami kecuali mereka yang memahami (berilmu) agama.” (riwayat Tirmidzi dengan sanad baik)

Demikian para sahabat-sahabat Nabi yang berniaga mereka mengetahui dan menguasai dengan baik ilmu khususnya ilmu halal dan haram dalam sesebuah perniagaan.

Abu Minhal Abdurrahman bin Mut’in seorang seorang peniaga berkata, “Rakan kongsi saya menjual beberapa dirham secara kredit di pasar. Saya berkata, “Subhanallah, adakah ini sah?” Dia berkata, “Subhanallah, Demi Allah, ketika aku menjulanya di pasar tiada sesiapa yang membantah.” Kemudian saya bertanya kepada Bara’ bin Azib dan dia berkata, “Kami pernah melakukan transaksi seperti itu ketika Nabi datang ke Madinah. Dia berkata lagi, “Tiada mengapa jika ia dilakukan secara tunai, akan tetapi jika secara kredit ia tidak dibenarkan. Pergilah kepada Zaid bin Al Arqam dan tanya kepadanya kerana dia adalah peniaga yang paling baik di kalangan kami.” Maka aku pun bertanya kepada Zaid bin Al-Arqam dan dia menjawab perkara yang sama.’ (riwayat al Bukhari)

Al-Qur’an dan hadith menjelas begitu banyak peraturan dan kod etika dalam berniaga. Bahkan di dalam kitab-kitab hadith diriwayatkan ratusan hadith yang khusus menjelaskan tentang perniagaan. Sehingga ada bab khusus dibuat yakni Bab Jual Beli (Buyu’).

Jumlah hadith di dalam Bab Jual Beli dari Kutub Sittah (Kitab Hadith yang Enam (carian dari Sunnah.com)

• Sahih al Bukhari: 183
• Sahih Muslim: 160
• Sunan Abu Dawud: 90
• Sunan An-Nasai: 257
• Jami Tirmidzi: 125
• Sunan Ibn Majah: 176

Ibn Hajar al Asqalani menghimpunan hadith-hadith hukum jual beli di dalam kitab fiqhnya Bulughul Maram. Di dalamnya membahaskan lebih 20 sub-topik dalam perniagaan.

Antara buku lain yang boleh dicadangkan dari penulis moden termasuk karya Dr. Muhammad Arifin Badri. Antara tajuk buku susuan beliau termasuk Fatwa-fatwa Jual Beli Oleh Ulama Terkemuka dan Sifat Perniagaan Nabi, Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam.

Dan tentu jauh lebih awal dari itu ilmu hukum hakam perdagangan diawali dengan pengetahuan tentang asas-asas akidah. Seperti mengetahui konsep rezeki dalam Islam, prinsip tawakal serta sebab-sebab atau punca-punca rezeki. Berapa ramai hari ini peniaga tidka mengetahui dan memahami urusan rezeki secara benar akhirnya terjebak ke dalam petua-petua dan tips yang salah.

Contoh pelaris yang dinamai sebagai khatamu nubuwwah.

Contoh pelaris yang dinamai sebagai khatamu nubuwwah.

Sebagai contoh, tidak sedikit peniaga yang menggunakan jampi dan matra yang khurafat. Juga masih ramai peniaga yang menggunakan tangkal dan azimat sebagai pelaris dalam perniagaan. Walhal pelaris itu menjadi sebab utama mereka rugi bukan sahaja di atas dunia bahkan rugi sampai di akhirat. Sabda Nabi,

“Barangsiapa yang mengalungkan azimat, maka dia telah berbuat syirik” (riwayat Ahmad)

Contoh-contoh tangkal yang wujud dalam perniagaan orang Islam ialah apa yang disebut sebagai wafa’, khatamu nubuwwah, rajah huruf qitmir, gambar-gambar yang dianggap keramat dan banyak contoh lain lagi.

Dan tidak akan pernah berjaya dan beruntung orang-orang yang terjebak dalam dosa syirik. Berbanding dengan orang yang beriman dan ikhlas menjaga akidahnya mereka pula dijanjikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah maksudnya,

“Andaikata penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (Al-A’raf : 96)

Maka adalah amat wajar dan kami menyarankan agar institusi dan sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu bisnes memasukkan perkara ini kedalam silibus dan kurikulum mereka. Yakni ilmu asas akidah yang mengajarkan prinsip asas tentang rezeki dan ilmu berkaitan halal dan haram dalam perniagaan.

Advertisements

Doa Orang Kaya

dipetik dari tulisan Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal di wev rumaysho.com

Gambar peniaga di Hoi Ann, Vietnam.

Gambar peniaga di Hoi Ann, Vietnam.

Ada sebuah do’a sederhana yang jaami’ (singkat dan syarat makna) yang sudah sepatutnya kita menghafalkannya karena amat bermanfaat. Do’a ini berisi permintaan agar kita terhindar dari penyakit hati yaitu ‘syuh’ (pelit lagi tamak) yang merupakan penyakit yang amat berbahaya. Penyakit tersebut membuat kita tidak pernah puas dengan pemberian dan nikmat Allah Ta’ala, dan dapat mengantarkan pada kerusakan lainnya. Do’a ini kami ambil dari buku “Ad Du’aa’ min Al Kitab wa As Sunnah” yang disusun oleh Syaikh Dr. Sa’id bin Wahf Al Qohthoni hafizhohullah.

Do’a tersebut adalah,

اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِحِينَ

Allahumma qinii syuhha nafsii, waj’alnii minal muflihiin” (Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit(lagi tamak), dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung).

Do’a ini diambil dari firman Allah Ta’ala dalam surat Ath Taghobun ayat 16,

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Kosakata

“الشح” berarti bakhl (pelit) lagi hirsh (tamak/ rakus). Sifat inilah yang sudah jadi tabiat manusia sebagaimana Allah berfirman,

وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ

Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.” (QS. An Nisa’: 128)

“الفلاح” artinya beruntung dan menggapai harapan. Yang dimaksudkan al falah (beruntung/menang) ada dua macam yaitu al falah di dunia dan di akhirat. Di dunia yaitu dengan memperoleh kebahagiaan dengan hidup yang menyenangkan. Sedangkan kebahagiaan di akhirat yang paling tinggi adalah mendapat surga Allah.

Kandungan Do’a

Do’a ini berisi hal meminta berlindung dari sifat-sifat jelek yang biasa menimpa manusia yaitu penyakit “syuh” yakni pelit dan tamak pada dunia. Orang yang memiliki sifat jelek ini akan terlalu bergantung pada harta sehingga enggan untuk berinfak atau mengeluarkan hartanya di jalan yang wajib atau pun di jalan yang disunnahkan. Bahkan sifat “syuh” ini dapat mengantarkan pada pertumpahan darah, menghalalkan yang haram, berbuat zholim, dan berbuat fujur (tindak maksiat). Sifat ini “syuh” ini benar-benar akan mengantarkan pada kejelekan, bahkan kehancuran di dunia dan akhirat. Oleh karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memperingatkan adanya penyakit “syuh” ini dan beliau menjelaskan bahwa penyakit itulah sebab kehancuran. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,

وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ: أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا

Waspadalah dengan sifat ‘syuh’ (tamak lagi pelit) karena sifat ‘syuh’ yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat itu memerintahkan mereka untuk bersifat bakhil (pelit), maka mereka pun bersifat bakhil. Sifat itu memerintahkan mereka untuk memutuskan hubungan kekerabatan, maka mereka pun memutuskan hubungan kekerabatan. Dan Sifat itu memerintahkan mereka berbuat dosa, maka mereka pun berbuat dosa” (HR. Ahmad 2/195. Dikatakan Shohih oleh Syaikh Al Arnauth)

Sufyan Ats Tsauri pernah mengatakan, “Aku pernah melakukan thowaf mengelilingi Ka’bah. Kemudian aku melihat seseorang berdo’a ‘Allahumma qinii syuhha nafsii’, dia tidak menambah lebih dari itu. Kemudian aku katakan padanya, ‘Jika saja diriku terselamatkan dari sifat ‘syuh’, tentu aku tidak akan mencuri harta orang, aku tidak akan berzina dan aku tidak akan melakukan maksiat lainnya’. Laki-laki yang berdo’a tadi ternyata adalah ‘Abdurrahman bin ‘Auf, seorang sahabat yang mulia. (Dibawakan oleh Ibnu Katsir pada tafsir Surat Al Hasyr ayat 10).

Lalu bagian do’a yang terakhir,

وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِحِينَ

Waj’alnii minal muflihiin” (Ya Allah, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung). Maksud do’a ini adalahb jadikanlah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Jika ia telah mendapakan hal ini, itu berarti ia telah mendapatkan seluruh permintaan dan selamat dari segala derita.

[Tulisan ini disarikan dari kitab “Syarh Ad Du’a minal Kitab was Sunnah lisy Syaikh Sa’id bin Wahf Al Qohthoni”[1]. Pensyarh: Mahir bin ‘Abdul Humaid bin Muqoddam]

 

Status hadis 9 dari 10 rezeki ialah perniagaan

dari web pengusahamuslim.com

Ada sebuah hadis yang sering tersebar di kalangan orang awam sebagai motivasi untuk berbisnes atau menjadi pedagang. Namun, disayangkan hadis ini belum diletiti akan keshahihannya. Walaupun mungkin makna perkataan tersebut benar dan sah-sah saja. Akan tetapi, sangat tidak tepat jika kita menyandarkan suatu perkataan pada Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Kerana, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri bersabda,

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka.” (HR. Bukhari, no. 1291 dan Muslim, no. 3).

Hadis yang kami maksudkan di atas adalah hadis berikut ini,

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِزْقِ فِي التِّجَارَةِ

Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan.

Sekarang kita akan meneliti sahih ataukah tidak hadis tersebut.

Perkataan Para Ulama Pakar Hadis

Dalam Al-Istidzkar (8/196), Al-Hafizh Ibnu ‘Abdil Barr mengisyaratkan bahwa hadits ini dha’if (lemah, ed.).

Dalam Al-Mughni ‘an Hamlil Asfar, Al-Hafizh Al-‘Iraqi pada hadits no. 1576 membawakan hadis,

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki.

Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Gharib Al-Hadits dari hadits Nu’aim bin ‘Abdirrahman,

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِزْقِ فِي التِّجَارَةِ

Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan.” Para perawinya tsiqah (kredibel). Nu’aim di sini dikatakan oleh Ibnu Mandah bahwa dia hidup di zaman sahabat, namun itu tidaklah benar. Abu Hatim Ar-Razi dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini memiliki taabi’ (penguat), sehingga hadisnya dapat dikatakan mursal[Hadits mursal adalah hadits yang dikatakan oleh seorang tabi’in langsung dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallamtanpa menyebut sahabat. Hadis mursal adalah di antara hadits dha’if yang sifat sanadnya terputus (munqothi’)].

Dalam Dha’if Al-Jaami’ no. 2434, terdapat hadis di atas. Takrij dari Suyuthi: Dari Nu’aim bin ‘Abdirrahman Al-Azdi dan Yahya bin Jabir Ath-Tha’i, diriwayatkan secara mursal. Syaikh Al-Albani berkomentar hadis tersebut dha’if.

Hadis tersebut dikeluarkan pula oleh Ibnu Abid Dunya dalam Ishlah Al-Maal (hal. 73), dari Nu’aim bin ‘Abdirrahman.[1]

Kesimpulan: Hadis tersebut adalah dha’if sehingga tidak boleh disandarkan pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, walaupun maknanya mungkin saja benar. Wallahu a’lam bish shawab.

Penjelasan Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman Al-Jibrin

Beliau ditanya, “Apakah hadis ini sahih, yaitu ‘perdagangan adalah sembilan dari sepuluh pintu rezeki’ sebagaimana yang selama ini sering kami dengar?”

Syaikh rahimahullah menjawab, “Aku tidak mendapati hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis seperti Jaami’ Al-Ushul, Majma’ Az-Zawaid, At-Targhib wa At-Tarhib dan semacamnya. Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdirrahman Al-Washabi menyebutkan dalam kitabnya Al-Barakah fis Sa’yil Harakah halaman 193, beliau menegaskan bahwa hadits tersebut marfu’ (sampai pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam). Beliau juga menyebutkan beberapa hadis dha’if, namun beliau tidak melakukan takhrij terhadapnya. Sebenarnya hadis tersebut tidak diriwayatkan dalam kitab sahih, kitab sunan, maupun musnad yang masyhur. Yang nampak jelas, hadis tersebut adalah hadis dha’if. Mungkin saja hadis tersebut mauquf (sampai pada sahabat), maqthu’ (hanya sampai pada tabi’in) atau hanya perkataan para ahli hikmah. Perkataan tersebut boleh jadi adalah perkataan sebahagian orang mengenai keuntungan dari seseorang yang mencari nafkah melalui perdagangan.

Sebenarnya, telah terdapat beberapa hadis dalam masalah berdagang yang menyebutkan keutamaanya dan juga menyebutkan bagaimana adab-adabnya sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, yang disusun oleh Al-Mundziri, juga dalam kitab lainnya. Di antara hadis yang memotivasi untuk berdagang adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memilki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang,” (Muttafaqun ‘alaih)[2]

Juga pada hadis,

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabrani dan selainnya, dari Ibnu ‘Umar, Rafi’ bin Khudaij, Abu Burdah bin Niyar dan selainnya). Wallahu a’lam.[3]

Untuk motivasi dalam berbisnis atau berdagang lainnya, silakan simak artikel rumaysho.com: http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/3055-meraih-berkah-menjadi-pebisnis-muda.html.

Semoga sajian ini bermanfaat.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush shalihaat.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Prepared at night after dinner, in Riyadh-KSA, 1 Muharram 1432 (06/12/2010)
By Muhammad Abduh Tuasikal (Penasihat Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia)
Artikel www.pengusahaMuslim.com

Catatan kaki:
[1] Pelajaran di atas kami cuplik dari http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27340
[2] HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532
[3] Dicuplik dari http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=50&toc=2304&page=2139&subid=24476